Skip navigation

Chemical diisobutyl phthalate

These chemicals have comparable sets of interacting genes to diisobutyl phthalate.

Filter by interaction type
Similarity Index Common
Interacting
Genes
Chlordecone 0.16975 0.16975 266
Haloperidol 0.1687 0.1687 345
butylparaben 0.10658 0.10658 191
Dihydrotestosterone 0.10432 0.10432 186
Pentachlorophenol 0.09287 0.09287 319
Methyltestosterone 0.08838 0.08838 241
propylparaben 0.07502 0.07502 115
dibenzothiophene 0.06242 0.06242 104
2,2',4,4'-tetrabromodiphenyl ether 0.06063 0.06063 223
Tetracycline 0.05868 0.05868 119
Chlorpromazine 0.0566 0.0566 108
3,4,5,3',4'-pentachlorobiphenyl 0.05615 0.05615 178
Amiodarone 0.05246 0.05246 148
sodium bichromate 0.05093 0.05093 154
Dexamethasone 0.05065 0.05065 392
Dioxins 0.05039 0.05039 117
Ethinyl Estradiol 0.05027 0.05027 510
sodium arsenate 0.05002 0.05002 160
Genistein 0.0495 0.0495 187
Paraquat 0.04884 0.04884 170