Skip navigation

Chemical diisobutyl phthalate

These chemicals have comparable sets of interacting genes to diisobutyl phthalate.

Filter by interaction type
Similarity Index Common
Interacting
Genes
Chlordecone 0.1688 0.1688 264
Haloperidol 0.1687 0.1687 345
butylparaben 0.10658 0.10658 191
Dihydrotestosterone 0.10444 0.10444 186
Pentachlorophenol 0.09419 0.09419 308
Methyltestosterone 0.08831 0.08831 241
propylparaben 0.07466 0.07466 114
dibenzothiophene 0.06242 0.06242 104
2,2',4,4'-tetrabromodiphenyl ether 0.06042 0.06042 222
Tetracycline 0.05868 0.05868 119
Chlorpromazine 0.0566 0.0566 108
3,4,5,3',4'-pentachlorobiphenyl 0.05635 0.05635 178
Amiodarone 0.05246 0.05246 148
sodium bichromate 0.05127 0.05127 155
Dexamethasone 0.05059 0.05059 391
Ethinyl Estradiol 0.05039 0.05039 511
Dioxins 0.05039 0.05039 117
sodium arsenate 0.05006 0.05006 160
Genistein 0.04952 0.04952 187
Chlorpyrifos 0.04888 0.04888 111