Skip navigation

Chemical diisobutyl phthalate

These chemicals have comparable sets of interacting genes to diisobutyl phthalate.

Filter by interaction type
Similarity Index Common
Interacting
Genes
Chlordecone 0.1688 0.1688 264
Haloperidol 0.16879 0.16879 345
butylparaben 0.10658 0.10658 191
Dihydrotestosterone 0.10449 0.10449 186
Pentachlorophenol 0.09422 0.09422 308
Methyltestosterone 0.08844 0.08844 241
propylparaben 0.07466 0.07466 114
dibenzothiophene 0.06242 0.06242 104
2,2',4,4'-tetrabromodiphenyl ether 0.06044 0.06044 222
Tetracycline 0.05868 0.05868 119
Chlorpromazine 0.0566 0.0566 108
3,4,5,3',4'-pentachlorobiphenyl 0.05638 0.05638 178
Amiodarone 0.05246 0.05246 148
sodium bichromate 0.05127 0.05127 155
Dexamethasone 0.05061 0.05061 391
Ethinyl Estradiol 0.05053 0.05053 512
Dioxins 0.05039 0.05039 117
sodium arsenate 0.05008 0.05008 160
Genistein 0.04985 0.04985 188
Chlorpyrifos 0.04888 0.04888 111