Skip navigation

Chemical dinophysistoxin 1

These chemicals have comparable sets of interacting genes to dinophysistoxin 1.

Filter by interaction type
Similarity Index Common
Interacting
Genes
azaspiracid 0.18067 0.18067 43
Okadaic Acid 0.14935 0.14935 69
St. Thomas' Hospital cardioplegic solution 0.06291 0.06291 19
Butylated Hydroxyanisole 0.05316 0.05316 16
archazolid B 0.05286 0.05286 12
2-(4-((4-(6-methoxy-3-pyridinyl)-5-(4-(trifluoromethoxy)phenyl)-2-thiazolyl)methoxy)-2-methylphenoxy)acetic acid 0.05093 0.05093 11
hydroxytamoxifen 0.05 0.05 14
alpha-naphthoflavone 0.04969 0.04969 16
1,10-phenanthroline 0.04918 0.04918 12
ferric oxide 0.04878 0.04878 18
Oxidopamine 0.04805 0.04805 16
cobalt sulfate 0.045 0.045 9
NSC305787 0.045 0.045 9
sulindac sulfide 0.04427 0.04427 17
Plant Oils 0.04348 0.04348 28
4-(4-fluorophenyl)-2-(4-hydroxyphenyl)-5-(4-pyridyl)imidazole 0.04333 0.04333 13
cinnamic aldehyde 0.04327 0.04327 18
Organoselenium Compounds 0.04255 0.04255 10
Clozapine 0.0422 0.0422 23
Hemin 0.04215 0.04215 11