Skip navigation

Chemical Ethylnitrosourea

These chemicals have comparable sets of interacting genes to Ethylnitrosourea.

Filter by interaction type
Similarity Index Common
Interacting
Genes
Methylnitrosourea 0.06141 0.06141 53
Simvastatin 0.05899 0.05899 64
Curcumin 0.05835 0.05835 80
Ascorbic Acid 0.05614 0.05614 64
Fluorouracil 0.05559 0.05559 104
2-Acetylaminofluorene 0.05385 0.05385 51
Diethylhexyl Phthalate 0.05343 0.05343 130
Etoposide 0.05268 0.05268 62
Nicotine 0.0525 0.0525 83
Fulvestrant 0.05187 0.05187 54
Acetylcysteine 0.05048 0.05048 69
U 0126 0.04964 0.04964 48
Ozone 0.04903 0.04903 94
2-(2-amino-3-methoxyphenyl)-4H-1-benzopyran-4-one 0.0487 0.0487 45
Toxins, Biological 0.0487 0.0487 56
Fluoxetine 0.04842 0.04842 43
Methylnitronitrosoguanidine 0.04816 0.04816 38
Sirolimus 0.04757 0.04757 47
9,10-Dimethyl-1,2-benzanthracene 0.04756 0.04756 76
Glucose 0.0474 0.0474 93