Skip navigation

Chemical Okadaic Acid

These chemicals have comparable sets of interacting genes to Okadaic Acid.

Filter by interaction type
Similarity Index Common
Interacting
Genes
Methylnitronitrosoguanidine 0.15602 0.15602 83
dinophysistoxin 1 0.15402 0.15402 69
2-(4-morpholinyl)-8-phenyl-4H-1-benzopyran-4-one 0.12351 0.12351 83
Lithocholic Acid 0.12 0.12 66
2-(2-amino-3-methoxyphenyl)-4H-1-benzopyran-4-one 0.11923 0.11923 80
U 0126 0.10987 0.10987 79
alpha-Tocopherol 0.10944 0.10944 51
Melatonin 0.10846 0.10846 59
Dactinomycin 0.10843 0.10843 63
Glutathione 0.10445 0.10445 68
wortmannin 0.10339 0.10339 58
Nitric Oxide 0.10096 0.10096 63
Lovastatin 0.1002 0.1002 51
Reactive Oxygen Species 0.09984 0.09984 62
Butylated Hydroxyanisole 0.09955 0.09955 44
Curcumin 0.09955 0.09955 110
4-(4-fluorophenyl)-2-(4-hydroxyphenyl)-5-(4-pyridyl)imidazole 0.09817 0.09817 43
pyrazolanthrone 0.09804 0.09804 60
kaempferol 0.09756 0.09756 44
Fenretinide 0.09743 0.09743 53